× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SP Kliniczny Szpital Okulistyczny

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie

Adres

22-5116300
Sierakowskiego 13
03-709 Warszawa

http://www.spkso.waw.pl

Informacje o placówce

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1